Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace o cvičáku


 
Výcvik psů probíhá na cvičišti za přítomnosti vedoucího nebo jím pověřené osoby vždy v sobotu dopoledne.
 
Časový harmonogram výcvikového dne, kterému se podřizují všichni účastníci výcviku:
 
Individuální výcvik:
7:00-8:30 hod a 10:00 - 10:30 hod
 
Kurz:
8:30-10:00 hod
 
Nácvik obrany a revíry:
10:30 hod - dle potřeby
 
Stopa
je v individuálním tréninku každého psovoda na okolních polích a na vzájemném respektování již připravených stop. Pole nejblíže cvičiště je od 9:30 do 10:30 hod plně vyhrazeno k výcviku kurzu pro nácvik volného přivolání, socializaci mladých psů, nácviku obrany a další činnosti výcvikáře kurzu.
 
Střelba
patří dle Zkušebního řádu k výcviku a u některých psů může dojít k negativní reakci na střelbu.
Je třeba psa na tuto situaci připravit nebo v případě reakce cvičiště se psem po dobu střelby odpustit.
 
Podmínky pro vstup na cvičák:
- na cvičiště mají přístup pouze psi zdraví, řádně očkovaní a zbaveni vnějších i vnitřních parazitů.
- venčení psů je prováděno mimo objekt cvičiště tak,aby nebyly zejména v ranních hodinách znehodnoceny terény pro vypracování stop. (v případě, že se pes vyvenčí na cvičišti je psovod povinen místo uklidit, v prostorách cvičiště je dispozici úklidové náčiní)
- na cvičiště je pes přiváděn vždy na vodítku. Psovod je povinen mít s sebou náhubek.
- pes má přístup do klubovny pouze po dohodě s vedoucím.
- výcvik cviků poslušnosti provádí psovod zpravidla samostatně (mimo skupinu nováčků), v době vyhrazené
pro individuální výcvik, v žádném případě v době vyhrazené pro kurz. Při tom nesmí jeho pes ohrožovat
ostatní cvičící psy a psovody (zejména u agresivních a hůře zvládnutelných psů používat náhubek).
Při nácviku hromadných cviků(přivolání ve skupině, speciální cviky ZZO) mají psi náhubek. Psovod zodpovídá
za svého psa.
- při provádění cviků obrany je nepřípustný pohyb dalších psů a osob v prostoru výcviku.
- v době, kdy psovod se psem necvičí, je pes umístěn v kotci, který mu byl přidělen. Pokud nemá pes
přidělený kotec, užívá kotec nepřítomného psa. Agresivní psi umístěný v kotci bez dvířek musí mít náhubek. Mimo kotec je možno umístit psa pouze v případě plného obsazení kotců a to mimo výcvikový prostor
(tj. proti dveřím do klubovny). V tomto případě je pes uvázaný a má vždy náhubek. Kotec udržuje psovod v čistotě.
- psovod zajistí pro psa vodu na dobu pobytu na cvičišti.
Psovod je povinen při pobytu se psem na cvičišti a výcviku psa postupovat v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání (výcvik nesmí být spojen s bolestí apod., pes nesmí být cvičen k agresivitě vůči člověku nebo jiným zvířatům…)
Výcvik by měl být společnou radostí psovoda a psa. Psovod by měl důsledným přístupem, hlasovou intonací, pochvalou, pamlskem i omezováním nežádoucího chování psa dospět minimálně k základnímu zvládnutí psa
dle ZZO.
Cviky vycházejí ze Zkušebních řádu pro sportovní výcvik psů v České republice (Českomoravská
kynologická unie, TART) a je nepovinnou součástí osobního přístupu každého psovoda při individuálních
Cvicích poslušnosti svého psa dle jeho možností, schopností a příslušnosti ke psí rase.
 

 

TOPlist